วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรียนต่อปวส. วันอาทิตย์

เรียนต่อปวส. วันอาทิตย์

เพื่อเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่จบม.6 หรือเทียบเท่าและสนใจเรียนต่อปวส. แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

เหมาะสำหรับ


  • เจ้าของกิจการ
  • เจ้าของร้านค้า
  • ผู้ที่ทำงานแล้ว
  • ผู้ที่ต้องการความรุ้เพิ่มเติม
เรียนปวส. สามารถเทียบโอนประสบการ์ณได้ 
หลักสูตรระยะสั้น 

คุณสมบัติ

  • อายุ 25ปีขึ้นไป
  • จบม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
ผู้ที่สนใจจะเรียนต่อ สามารถติดต่อได้ที่ 080-972-7954